GYVATOS – yra natūralių, pagarbos ir meilės žemei, įkvėptų produktų erdvė, skirta dalintis tuo, kas pagaminama rankomis, iš širdies ir su meile. GYVATOS bendruomenė – tai žmonės, kurie kuria ir gamina produktus kitam žmogui su pagarba ir meile jam, bei motinai žemei. Mes tikime, jog gaminant produktą svarbu ne tik jo sudėtinės dalys, jų ekologinė ir švari kilmė, ne tik gamtos ciklai ir išmintis bei jų paisymas, bet ir energija su kuria kuriame ir gaminame, mintis kuria linkime produkto naudotojui pačio geriausio rezultato.

Lietuvos gamta, nors ir vis labiau skriaudžiama, tačiau vis dar turi išsaugojusi savo natūralumą ir gėrybes. Jos turtai mus maitina ir gydo. Dauguma produktų yra gaminami iš augalų užaugusių natūraliose pievos ar miškuose, arba užaugintų vadovaujantis gamtiniais principais.

GYVATŲ misija yra padėti žmonėms atkurti ryšį su gamta per produktus ir edukacijas.